ĐỈNH CAO CỦA NGHỆ THUẬT THU PHỤC NHÂN TÂM LÀ GÌ???

Có lẽ với hầu hết mọi người (đặc biệt là những người hay đọc sách) không ai là không biết đến cuốn sách “ĐẮC NHÂN TÂM” của Dale Carnegie. Nó được coi là một cuốn sách của mọi thời đại và ngay cái tiêu đề của cuốn sách đã phần nào tóm lược toàn bộ giá trị mà nó có có thể mang lại cho một người đã đọc nó. Tuy nhiên có phải tất cả những ai đã từng đọc nó cũng đều “ngộ” ra cho mình sự sâu sắc và dụng tâm mà cuốn sách mang lại hay...

Đọc thêm >>