Thế nào là người hiền?

Ngày nọ, Thầy Khổng Tử và các môn đệ đi thăm viếng một làng kia được tiếng là có nhiều người hiền (hiền nhân). Đến xế trưa, thầy trò dừng chân nghỉ ngơi dưới một tàng cây cổ thụ ở cuối làng. Tử Lộ, một học trò của Khổng Tử, hỏi Thầy mình: Thưa Thầy, thế nào là một người hiền?Thay vì trả lời câu hỏi của Tử Lộ, Thầy Khổng Tử bèn hỏi lại các môn đệ của mình: Theo các con, người hiền phải là người như thế nào?Sau một vài phút suy nghĩ, một học trò trả...

Đọc thêm >>