SINH RA TRONG “THỜI BÌNH” VÀ TRƯỞNG THÀNH TRONG “THỜI LOẠN”

Nếu bạn là một người giáo viên, được sinh ra trong lằn ranh giữa “THỜI BÌNH” (được HỌC rồi ĐÀO TẠO, THỰC HÀNH, THI CỬ bằng hình thức TỰ LUẬN), và được thử thách, thực chiến trong “THỜI LOẠN” (dạy học theo hình thức TRẮC NGHIỆM & TỰ LUẬN và THI CỬ theo hình thức TRẮC NGHIỆM trộn lẫn TỰ LUẬN). Thì bạn cần phải có những PHẨM CHẤT gì, để tự mình NGỘ RA và chinh phục mọi thứ trong một thế giới HỖN ĐỘN và không ngừng BIẾN HÓA này. Sẽ có những người giáo viên BẤT LỰC,...

Đọc thêm >>