LIỆU BẠN ĐÃ HIỂU ĐƯỢC BAO NHIÊU VỀ CON NGƯỜI CỦA CHÍNH BẠN?

Muốn chiến thắng chính mình, thì trước tiên bạn cần phải học cách hiểu về chính mình. Bất kỳ một ai cũng đều sẽ hiện hữu trong mình 3 CON NGƯỜI: – Thứ nhất, là CON NGƯỜI của CHÍNH BẠN mà bạn không bao giờ nói với bất kỳ ai. Đó có thể là những SUY TƯ, những TRĂN TRỞ, là KHÁT VỌNG, là LÝ TƯỞNG, là NIỀM TIN, là TẦM NHÌN, là SỰ LẠC QUAN, là một ít MẶT SÁNG “TINH KHIẾT” của bạn… hoặc cũng có thể là THAM VỌNG, là các SAI LẦM, là SỰ BI QUAN,...

Đọc thêm >>