Thế nào được gọi là một MINH SƯ?

Bên ngoài họ thường là những người có nhân cách thanh cao và quý phái, tuy nhiên không hẳn phải luôn luôn như vậy. Thân thể của họ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và bệnh tật, nhưng cũng rất bền bĩ để chịu đựng những công việc cực nhọc của thế gian và để thi hành những trách nhiệm được Thượng Đế giao phó, cũng như một người thợ giỏi phải có những dụng cụ tốt mới làm việc có kết quả tốt được. + Trí óc của họ rất bén nhạy và vô cùng thông minh.+ Đứng...

Đọc thêm >>