SINH RA TRONG “THỜI BÌNH” VÀ TRƯỞNG THÀNH TRONG “THỜI LOẠN”

Nếu bạn là một người giáo viên, được sinh ra trong lằn ranh giữa “THỜI BÌNH” (được HỌC rồi ĐÀO TẠO, THỰC HÀNH, THI CỬ bằng hình thức TỰ LUẬN), và được thử thách, thực chiến trong “THỜI LOẠN” (dạy học theo hình thức TRẮC NGHIỆM & TỰ LUẬN và THI CỬ theo hình thức TRẮC NGHIỆM trộn lẫn TỰ LUẬN). Thì bạn cần phải có những PHẨM CHẤT gì, để tự mình NGỘ RA và chinh phục mọi thứ trong một thế giới HỖN ĐỘN và không ngừng BIẾN HÓA này. Sẽ có những người giáo viên BẤT LỰC, PHÊ PHÁN, BẤT MÃN với thời cuộc và thoái lui về ở ẩn, nhưng cũng sẽ có những người giáo viên sở hữu những phẩm chất, ngộ tính đặc biệt, để có thể SONG KIẾM HỢP BÍCH được những đòi hỏi đó của thời đại. Họ âm thầm TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU, TỰ LÀM mỗi ngày và LINH HOẠT TRONG TƯ DUY để chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống này mang đến. Họ là ai? Họ chính là những người giáo viên của thời đại, luôn luôn HỌC HỎI, luôn luôn SÁNG TẠO, luôn luôn biết kết hợp giữa hai hình thức TRẮC NGHIỆM & TỰ LUẬN, trong công việc giảng dạy của mình, chứ không đơn thuần thiên về một bên nào. Họ biết cách truyền cảm hứng và động lực cho trò trong việc phát triển đồng đều giữa TƯ DUY NÃO TRÁI & TƯ DUY NÃO PHẢI, họ biết kết hợp giữa phương pháp truyền thống & phương pháp hiện đại, hầu hết họ đều sở hữu hai phẩm chất, kỹ năng đặc biệt đó là:- KỸ NĂNG TỰ HỌC luôn là ÔNG VUA CỦA MỌI KỸ NĂNG.- KỸ NĂNG TỰ LÀM bằng tư duy THỬ LÀM – SỬA CHỮA – HOÀN THIỆN luôn là ÔNG TỔ CỦA MỌI NGHỀ NGHIỆP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *