Thế nào được gọi là một MINH SƯ?

Bên ngoài họ thường là những người có nhân cách thanh cao và quý phái, tuy nhiên không hẳn phải luôn luôn như vậy. Thân thể của họ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và bệnh tật, nhưng cũng rất bền bĩ để chịu đựng những công việc cực nhọc của thế gian và để thi hành những trách nhiệm được Thượng Đế giao phó, cũng như một người thợ giỏi phải có những dụng cụ tốt mới làm việc có kết quả tốt được.

+ Trí óc của họ rất bén nhạy và vô cùng thông minh.
+ Đứng trên bình diện của con người, họ thuộc loại cao đẳng nhất về tất cả mọi lãnh vực. Họ là siêu nhân chứ không phải chỉ là một chuyên gia về một phương diện nào đó thôi.
Trong việc tìm kiếm một minh sư, chúng ta phải tìm hiểu xem họ có đủ tiêu chuẩn và phẩm cách của một con người không.
Để trở thành Minh Sư đòi hỏi họ phải có sự hoàn hảo tuyệt đối của một con người.

+ Họ rất độc lập, tự lo liệu cho họ về phương diện vật chất.
+ Họ là người cho chứ không phải là người nhận. Họ không xin ân huệ của bất cứ ai.
+ Họ thích ứng được với tất cả mọi hoàn cảnh xã hội. Là người phụng sự cho xã hội, nhưng không bao giờ bị câu thúc bởi sự ràng buộc của con người.
+ Họ là Tình Thương là Từ Bi.
+ Họ sống trong thế gian nhưng lại tách rời không bị ràng buộc bởi thế gian.
+ Họ chỉ tuân phục một đấng duy nhất đó là Thượng Đế tối cao, thuận theo Thiên Ý là sự sống và ánh sáng của họ.
+ Họ là một vị thầy của Vũ Trụ nhưng họ chẳng quan tâm gì đến những tôn giáo đã được thiết lập.
+ Họ cũng không phải đến đây để sáng lập thêm một tôn giáo mới, mặc dù lòng họ đầy tình thương yêu và thông cảm cho những nỗi đau khổ của nhân loại, nhưng họ không can thiệp vào công việc của các Vua Chúa hay Chính Phủ nào.
Mối quan tâm và mục đích duy nhất của họ là giải thoát cho những Linh Hồn muốn về lại với Thượng Đế.
Với sự thị hiện của Diệu Âm trong họ, họ là “ Ánh sáng thực sự, khi đến thế gian soi sáng mọi người”.

+ Họ sống một cuộc đời bình thường như những người khác, các Minh Sư thường có gia đình, nhưng không hẳn phải luôn luôn như vậy.
+ Họ không sống khổ hạnh, hoặc lang thang đây đó trong những hang động hay rừng sâu, sống cách biệt hay tự hành hạ mình.
+ Họ đã đạt được cứu cánh cuối cùng rồi thì họ cần gì nữa ? Họ sống và làm việc như tất cả những người bình thường khác, chấp nhận những trách nhiệm xã hội nhưng không bao giờ bị xã hội ràng buộc.
+ Họ chính là người ngoan đạo nhất trên thế giới, tuy nhiên họ không bị trói buộc vào hệ thống tôn giáo đặc biệt nào.
+ Họ cũng chẳng phê bình hay kết án bất cứ tôn giáo hay đạo giáo nào, những gì họ nói ra đều phát xuất từ chân lý, họ giảng giải và làm sáng tỏ cái chân lý bất biến của vũ trụ mà tất cả các Minh Sư từ cổ chí kim đều nói đến.
+ Họ đòi hỏi những tiêu chuẩn đạo đức và luân lý cao như vậy với tất cả các tôn giáo. Tôn giáo là những bước đầu cần thiết để tiến tới việc thực hành, tức là thể nghiệm được Phật Tính bên trong mà chỉ có họ là người có khả năng truyền đạt.

Phải nói Minh Sư là một đấng còn cao hơn cả một Siêu Nhân, bởi vì họ có thể vượt thoát khỏi những giới hạn của con người, đến những nơi mắt con người không thể thấy, nghe những âm thanh tai con người không thể nghe và biết được những việc mà kiến thức con người không thể nào hiểu được.

Có rất nhiều những thế giới bên trong vi tế mà những khoa học gia không thể nào biết đến được, đó là những thế giới của ánh sáng cực mạnh và người ở trong cái ánh sáng thiêng liêng bên trong này sẽ đạt đến một trạng thái tâm linh mà ngôn ngữ và tư tưởng con người không thể nào diễn tả được.
Những khoa học gia không biết về những thế giới này vì họ chưa bao giờ được thấy, hoặc họ chưa bao giờ gặp được người có kinh nghiệm về những thế giới này.
Nhưng những thế giới này rất quen thuộc đối với những Minh Sư, bởi vì họ có thể đến đó bất cứ lúc nào họ muốn, thoát khỏi sự giới hạn của Thân Xác, họ đến những thế giới này trong tình trạng thức tỉnh hoàn toàn và trở về lại thế giới này với tất cả sự hiểu biết và kinh nghiệm mà họ có ở những cỏi trên.

Minh Sư có khả năng đem những đệ tử thành tâm và có đức tin tuyệt đối vào sự chỉ dạy của Ngài đến những thế giới này trong suốt cuộc đời tu tập của đệ tử.
Đối với Những Minh Sư – cái Chết của Thể Xác chỉ là một sự ảo tưởng, và họ biết được điều này nhờ vào khả năng vượt khỏi thân xác để bước vào một thế giới khác. Ở đó có một thân khác nhẹ nhàng hơn và cái thân này hoạt động tương ứng với những môi trường xung quanh nó cũng như cái thân xác giúp cho họ sống ở cỏi vật chất này.

Để có thể hiểu được Minh Sư một cách đầy đủ, chúng ta phải nâng đẳng cấp Tâm Linh lên cùng một đẳng cấp với họ, và tất cả mọi người đều có khả năng này.
Nhiều người không thể nào hiểu nổi làm sao và làm gì lại có một Minh Sư như vậy. Thật là lạ lùng và đáng ngạc nhiên khi con người nhất định không chịu chấp nhận cái gì có ngay trước mặt lại đi tôn sùng những gì đã thuộc về quá khứ. Chúng ta không thể và cũng không thấy cái gì ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại chấp nhận không do dự một cuốn sách được ghi lại cách đây cả hàng ngàn năm !
Chúng ta không tin tưởng vào một vị Minh Sư còn tại thế, nhưng chúng ta lại dễ dàng chấp nhận một câu chuyện của một vị Minh Sư nào đó đã sống trong quá khứ xa vời. Mặc dầu câu chuyện đó đã mai một hoặc bị làm cho sai lạc bởi thời gian hay bởi sự chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Thật là bất hạnh cho chúng ta nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng những Minh Sư và sự khải thị về chân lý chỉ thuộc về quá khứ. Chúng ta phải thực tế hơn, phải tìm ra chân lý trong kinh nghiệm đương thời hơn là tìm nó trong những nền văn minh cổ kính.
Nếu thời đại xa xưa đã có Minh Sư như Chúa Giêsu hay như đức Phật ra đời. Nếu Thượng Đế đã gửi xuống đây những đấng cứu rổi để giúp con người lúc đó thì tại sao Ngài không gửi những Minh Sư khác trong thời đại này hay thời đại sau ?

Chúng ta phải thành thật đối diện với câu hỏi nầy một cách cởi mở và thẳng thắn, đừng mê tín và thành kiến. Thật là vô lý nếu chúng ta cho rằng thời đại bây giờ không cần những Minh Sư như vậy bởi vì chúng ta đã có những kinh sách nói về những Minh Sư đã đến trái đất này từ lâu rồi.
Minh sư tại thế là chứng nhân của chân lý, tất cả lực lượng, tình thương, và trí huệ của những Minh Sư đã qua đời đều có thể tìm thấy đầy đủ ở vị Minh Sư tại thế.

Nguồn Tác giả: Leonard Gurnay Parrott

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *